top of page

KÖSZI-Bázis

A projektre 2013. augusztusban adtunk be pályázatot az

Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez LEADER  jogcímre, KÖSZI-bázis címmel.

 

2013. december 19-én vettük át a támogató határozatot, nettó 4.224.605,-, bruttó 4.986.439,-Ft-ról.

 

A KÖSZI-bázis címet viselő programunk céljai:

 

• az ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezetek és a térség fiataljai számára egy olyan bázis létrehozása, ahol segíteni tudjuk tevékenységeik,programjaik megvalósítását mind szakmai tanácsadással (mentorálással), mind a megfelelő technikai infrastruktúra rendelkezésre állásával;

• térségben zajló ifjúsági programok népszerűsítése;

• a fiatalok munkahelyre találásának segítése;

• megélhetést biztosító mesterségek, szakmák népszerűsítése,

• meglévő és új együttműködéseink erősítése.

 

A projekt tevékenységei, tervezett ütemezés:

 

2013. október - november: eszközbeszerzések;

2013. december: rendezvény: KÖSZI-bázis avató, térségi ifjúsági projekteket és együttműködő partnereket bemutató rendezvény (erre meghívók szerkesztése, nyomdai sokszorosítása);

2013. december: 1. kifizetési kérelem benyújtása;

2013. október - 2014. október:

• adatok gyűjtése a térség vállalkozásairól, a vállalkozások szakember igényéről;

• 6 alkalommal mesterség-kerekasztal szervezése, melyekre a térség hiteles, példaként állítható mesterembereit hívjuk meg szakmájuk bemutatására;

• a KÖSZI-bázist igénybe vevő szervezetek, fiatalok mentorálása, folyamatos segítségnyújtás.

2014. május: 2. kifizetési kérelem benyújtása;

2014. november:

• adatbázis közzététele (honlapon)

• projektzáró rendezvény.

2014. november:  3. kifizetési kérelem benyújtása.

 

A fejlesztés hatására elvárt eredmények rövid, tényszerű összefoglalása:

 

Projektünktől az intézkedésben elvártakkal összhangban az alábbi eredményeket várjuk:

 

• a fiatalok erősebben kötődnek településükhöz, térségünkhöz, nagyobb lesz térségünk itt tartó ereje;

• a kis településeken, hátrányos helyzetben élő fiatalok számára biztosított lesz egy olyan hely, ahol szakmai segítséget kapnak, közös, értékmentő és teremtő tevékenységet segítő eszközök állnak rendelkezésükre, szakmákkal, mesterségekkel ismerkedhetnek meg;

• a résztvevőket, illetve azok működési környezetét szélesebb körben teszi ismertté;

• a fiatalok ösztönzést kapnak vállalkozások létrehozására a jogosult településeken;

• nő a szakmunkák ismerete, elismertsége a fiatalok körében;

• a fiatalok olyan szakmákat választanak, melyek segítik a helyben való elhelyezkedésüket;

• erősödik a KÖSZI érdekérvényesítő képessége;

• energiatakarékos eszközök beszerzése segíti a költséghatékony munkát, a környezteti fenntarthatóságot;

• erősödő partnerségek;

• az elért eredmények társadalmi és gazdasági hatása jelentősen hozzájárul az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok eléréséhez.

bottom of page