top of page

Acerca de

015D623C-53F0-434C-AD3A-D053D631F639.jpg
pajta program logoháttér nélkül kultúra helyben-01.png
Anchor 1

VI. Taliándörögdi Értékek Ünnepe

SAJTÓANYAG

ÉrtékPajta Taliándörögdön-Hagyomány és innováció

2022. január 1-2022.október 31.

 

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

Pajta Program

Megvalósító: Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért

 

A civil szervezet 1998-as megalakulása óta számos konferenciát, műhelymunkát, segítő projektet szervezett az ifjúsági korosztálynak. 2011-től működteti a Pannon Ifjúsági Értékőr hálózatot, amely ma már a regionális hatókör mellett Kárpát-medencei szervezetek munkáját is segíti. Alapítója és fenntartója a Kincsesház Pannon Ifjúsági Népfőiskolának, működteti a Veszprém Megyei Értékek Házát, Kincsesboltot üzemeltet a térség védjegyes termékeiből. Rendszeresen megjelenő kiadványa a KincsesHáz Kürtölő az aktualitásokra koncentrál, módszertani kiadványai a település értékeit és az értékőr hálózat eredményeit dolgozzák fel.

Helyszín: Taliándörögd, Dózsa György u. 2. KÖSZI Bázis

 

Szakmai vezető: Hoffner Tibor közművelődési és közösségfejlesztő szakember

Szakértők: Tóth G. Péter etnográfus

               Szuper Miklósné Bohus Judit Népi Iparművész

               Bazsó Gabriella közművelődési és közösségfejlesztő szakember

               Szuchi Fruzsina pedagógus

               Stumpf Rebeka közművelődési szakember, vidékfejlesztő

 

A projekt célja: A közösségi bevonás eszközeivel a település különböző korú és érdeklődésű közösségeinek edukációs, identitásépítő, kreativitásfejlesztő eseményeinek szervezése a helyi társadalom megerősítése érdekében.

A tervezett projekt szervesen illeszkedik a KÖSZI több, mint két évtizedes tevékenységébe. Horizontális alapelvként az ifjúság állampolgári aktivitásának megalapozását, az információk biztosítását, a helyi értékek gyűjtésén, bemutatásán keresztül a települési és térségi identitás erősítését, a tudásátadás különböző formáinak kidolgozásával az egész életen át tartó tanulás, a felnőttképzés lehetőségeinek megteremtésével Taliándörögd polgárainak ismeretbővítését, a generációk közötti tudásátadást, a közösségfejlesztést és a közösségek segítését tűztük ki célul. ÉrtékPajta programunk épít az eddigi eredményeinkre, a közösségek igényeire, megkezdett folyamatokat szeretnénk kiteljesíteni, amelyek kereteit a lakosok aktivitásaiból kiindulva határozzuk meg. A projektben a gyermek-és ifjúsági korosztály, valamint az aktív és a szépkorú generáció igényeire egyaránt keresünk közösségi és ismeretterjesztő formákat.

 

A projekt elemei

 

1. Kulturális, turisztikai attrakciók létrehozása

1. 1.Új, állandó szabadtéri kiállítás kialakítása a megyei értékekből a KÖSZI Bázis udvarán.

 A kiállítás kivitelezésének köszönhetően egész évben folyamatosan megtekinthető lesz, az egyedi, rendhagyó megvalósítás turisztikai vonzerőt jelent, de oktatási, ismeretterjesztő szerepe is jelentős.

Kivitelezők: Ilona- malom Műhely és Tóth G. Péter etnográfus

Megvalósítás: 2022. június

Célcsoport: a település és a térség lakossága, az iskolák tanulói, látogatók

 

1.2. VI. Taliándörögdi Értékek Ünnepe

Évek óta hagyomány helyi értékeinket bemutatni, partnereinkkel ünnepelni. Taliándörögd értékei mellett megjelennek a Balaton-felvidék, a Balaton régió hagyományai is.

Megvalósítás formája: színpadi programok, közösségi gasztronómia, kiállítások, játékok

Megvalósítás: 2022. május 7.

Célcsoport: a település és a térség lakossága, értékőrző közösségei

 

1. 3. Dörögdi művészekkel a dörögdi művészetről

A 3 alkalmat magába foglaló sorozat eseményeit olyan művészek kreativitására építjük, akik akár „bebíróként” költöztek a településre, akár „elszármazottak”, akár több évtizede lakosaink, vagy kedves vendégek, megbecsült tagjai a közösségnek, és kapcsolataikkal, teljesítményükkel, ismertségükkel gazdagítják Taliándörögd mindennapjait. Fábry Sándor humorista, ifj. Hoffner Tibor karnagy, Szirtes Edina Mókus zeneszerző-hegedűművész és a Taliándörögdi Népdalkör művészbarátaikat is meghívták a produkciókra, amelyek egyediségüknél fogva a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

 

Humor  a zenében, humor  az utcán

Fábry Sándor: Dörögdi Design Center a dörögdi lakosok által gyűjtött tárgyakból

Brass int he Five és Méhes Csaba pantomimművész : Utcai Hu-Morzsák

Megvalósítás formája: színpadi program, rögtönzött kiállítás, interaktív zenei játék

Megvalósítás: 2022. május 7. Taliándörögdi Értékek Ünnepe

Célcsoport: a település és a térség lakossága, látogatók

 

Dörögdi Dalosünnep-az 50 éves Taliándörögdi Népdalkör és vendégei programja

Birinyi József népzenész, népzenekutató hangszerkiállítása az 1350 darabos gyűjteményéből

Síppal, dobbal: Birinyi József interaktív hangszerbemutatója

Közös ének Szirtes Edina Mókus zeneszerzővel és Cserta Balázs előadóművésszel

Megvalósítás formája: kiállítás, interaktív hangszerbemutató, közösségi ének, koncert

Megvalósítás: 2022. szeptember 24.

Célcsoport: a település és a térség lakossága, látogatók

 

Dörögdi Kórusmóka-a Bartók Béla Férfikar rendhagyó beavató koncertje sok játékkal-avagy vidáman is lehet (kórus)muzsikálni

Közreműködik: Bartók Béla Férfikar Esszencia Együttese

Vezényel: ifj. Hoffner Tibor és Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy

Szerkesztő, moderátor: Prof. dr.  Lakner Tamás

Megvalósítás formája: interaktív zenei játékok családoknak, koncert

Megvalósítás: 2022. október

Célcsoport: a település és a térség lakossága, látogatók

 

 

2. Közösségi, identitáserősítő aktivitások a gyermekkorosztálynak

 

2.1. Kincsesklub –a taliándörögdi gyermekek érték alapú közössége

A 2016 óta működő kezdeményezés nemcsak a szabadidő hasznos eltöltésére kínál lehetőséget, találkozási, közösségi együttlétet is biztosít a gyermekeknek, ismeretterjesztő, kreativitásfejlesztő, helytörténeti programokat is kínálva.

Megvalósítás formái

Ismeretterjesztő, értékgyűjtő, kreativitásfejlesztő klubfoglalkozások

Megvalósítás: 2022.január -2022. október két hetente (nyári szünet) 16 foglalkozás

Nyári alkotótábor (5 nap)

Megvalósítás: 2022. július

Célcsoport: Taliándörögd 6-16 éves korú lakosai

 

3. Tudásátadás és közösségi képzések az ifjúsági és a felnőtt korosztálynak

 

3.1.Kézműves alkotóműhely-hímzőkör-tudásátadás, kreativitásfejlesztés 

Az elmúlt években az egyes programjainkon keresztül számos megyei, nemzeti értékkel, hungarikummal ismerkedhettek meg a település lakosai. Igyekeztünk elérhetővé tenni ezeket az értékeket, találkozási lehetőséget biztosítva az értékőrző mesterekkel, közösségekkel. A kézművesbemutatók és foglalkozások alkalmával merült fel az igény egy folyamatos műhelymunkára, hímzőműhely elindítására.

Megvalósítás formája: alkotóműhely, szakkör

Megvalósítás: 2022.január -2022.október kéthetente (nyári szünet) 16 foglalkozás

Célcsoport: a település érdeklődő felnőtt lakosai

 

 

3.2.Mentorklub

A szakkörökben, műhelyekben tevékenykedő aktív lakosoknak fórumok, előadások szervezése a civil és vállalkozói szféra legfontosabb információiról. A cél olyan hasznos ismeretek, tudások átadása, amelyek hosszú távon lehetővé teszik az önálló érdekképviseletet, forráslehívást, az egyéni aktivitások közösségi hasznosulását.

Megvalósítás formája: előadások, fórumok

Megvalósítás: 2022.február-2022. október havonta (nyári szünet) 7 alkalom

Célcsoport: a település aktív közéleti szereplői, közösségek, művelődő körök tagjai

 

 

3.3. Okosodjuk együtt!-ismeretterjesztés, tudásátadás

A környezeti kultúra, fenntarthatóság, gasztronómia, klímaváltozás, családi gazdálkodás  témaköréből a mindennapi életvitelben hasznosítható ismeretek megosztása.

Megvalósítás formája: előadások

Megvalósítás: 2022.január-2022. október havonta (nyári szünet) 8 alkalom

Célcsoport: a település ifjúsági és felnőtt lakossága

 

 

A projekt várható eredményei                                                                                                                                                          A program szerves folytatása eddigi tevékenységünknek, amely a közösségfejlesztést, ismeretátadást, a helyi és térségi identitás erősítését helyezte középpontba. A támogatás segítségével egyrészt folytatjuk, színesítjük a már működő művelődő formákat- pl. Kincsesklub- másrészt bővítjük azokat, új formákat és eseményeket kínálunk –pl. Mentorklub, hímzőkör-a tudásátadáshoz, a kulturális értékekhez való hozzáférés lehetőségeihez. Olyan kulturális attrakciót hozunk létre, -szabadtéri állandó kiállítás-amely turisztikai vonzerőként is működik, kiegészítve a Balaton-felvidék értékeit népszerűsítő - Értékbolt, Értékek Háza- eddigi munkánkat. Valamennyi generáció számára kínálunk művelődő, közösségi formákat, amelynek kereteit, tartalmát a korábbi évek tapasztalatai, a lakosság igényei alapján határozzuk meg. Az alkotókör, a rendezvények tematikája a Balaton –felvidék hagyományaira koncentrál, átadva és bemutatva a Balaton régió településeket összekötő, identitásépítő értékeit.

 

https://www.koszi.org/, https://www.facebook.com/koszi.org

 

Kapcsolat: Hoffner Tibor  70 610 0523 hoffner@dorogd.hu,

bottom of page