top of page

Civil szervezetek problémái- megoldási módszerek

 

   2015. december 1-jén a Veszprémi Civil Ház képzésén jártunk a „Zöldlakban”. A nap témája a civil szervezeteket érintő problémák valamint ezek megoldási módszerei voltak, mindezek megvitatásában segítségünkre voltak a Civil Ház munkatársai: Varga Endre és Hudi Zsuzsa.

 

A civil szervezetek fenntarthatósági mutatói folyamatos csökkenést produkálnak az elmúlt 10 év során, ami azt jelenti, hogy a civileket érintő 2005-ös kedvezmények sem segítettek sokat a helyzeten, az anyagi és az ebből fakadó fenntarthatósági problémák mára már szinte állandóvá váltak a legtöbb szervezet életében. Az utóbbi pár évben végbemenő törvényi és szabályi változások is jelentős gondokat eredményeznek. A következőkben pár hasznos infót szeretnénk megosztani veletek, hogy könnyebben küzdhessünk meg az előttünk álló időszak kellemetlenségeivel.

 


 1. Elektronikus ügyvitel:

  - minden féle ügyintézés ügyfélkapunk folyik:
  ▪ érintett szervezetek, saját, vagy képviselőjük, vagy meghatalmazottjuk ügyfélkapuján
  keresztül intézhetik különböző dolgaikat
        □ mindegyikőjüktől meghatalmazás szükséges az ügyfélkapu használathoz!
  ▪ ügyfélkapun keresztül intézendő ügyek (forrás):
        □ beadványok
        □ kérelmek: nyilvántartásba vételi kérelem, változásbejegyzési kérelem
        □ közhasznúsági kérelmek
  ▪ ügyfélkapu regisztráció: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
  ▪ a kérelmeket ÁNYK űrlapon kell előterjeszteni


 2. Közhasznúság:

  - csak közhasznú szervezet köthet szerződést az önkormányzattal, csak közhasznú
  szervezet lehet konzorciumi partner pályázatoknál
  - partnerségi együttműködés közhasznúság nélkül is lehetséges
  - a közhasznú szervezetnek nem kell a vállalkozási tevékenysége után az adót megfizetnie, ha a
  ez a tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át
  - kettős könyvvitel szükséges!


 3. Éves beszámoló:

  - egyszeres könyvvitel:
  ▪ az a szervezet, amely nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem közhasznú
  ▪ a szervezet folytat vállalkozási tevékenységet, de a vállalkozási alaptevékenységből
  származó bevétele nem éri el 2 egymást követő évben az 50 millió Ft-ot
  - kettős könyvvitel:
  ▪ javasolt, hogy egy éves szinten több millió Ft forgalmú szervezet kettős könyvvitelt
  vezessen
  ▪ az egyszeres könyvvitel alá eső szervezetek bizonyos pályázati projektek
  megvalósításánál nem tudják a pályázati pénzeket elkülönülten kezelni, ezért
  érdemes a kettős könyvvitelre áttérni
  ▪ közhasznú minősítés esetén


 4. Vállalkozási tevékenység:

  - vállalkozási tevékenységű szervezetnek számít az, melynek éves összes bevétele 60%-át
  eléri vagy meghaladja a gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevétele
  - cél szerinti tevékenység


 5. Adó 1%:

  - kedvezményezetti feltételeket nem a felajánlások után, hanem azt megelőzően kell igazolni
  - regisztráció szükséges! - annak a civil szervezetnek, amely 2016-ban részesülni szeretne az
  adó 1%-os felajánlásokból 2015. szeptember 30-ig kellet kérelmet benyújtani
  - regisztrált szervezetek listája letölthető innen
  - újdonság: a felajánló adatait kiadhatja az adóhatóság, ha a magánszemély nyilatkozatán felhatalmazta
  - felhasználás: juttatott összeg felhasználásra vonatkozó adatokat az átutalást követő 2. év május 31-ig Ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az adóhatóság részére

 6. Problémák:

 

       I. bizonytalan működési környezet, egyre romló jogi és pénzügyi feltételek

       II. források beszűkültek, támogatások kiszámíthatatlanok

      III. a KSH szerint a civilek állami forrásból származó bevételei a 2012-es 35%-ról, 2013-ban 30%-ra                   csökkentek, 2014-ben pedig még tovább csökkentek

       IV. egyéni adományok után nem jár kedvezmény

       V. csak közhasznú szervezet láthat el közfeladatokat (szerződéskötés!)

       VI. civil szervezetek belső irányítása, stratégiai tervezése gyengül

   VII. civil szervezetek által foglalkoztatottak száma 2013-ban 10%-kal csökkent, projekt alapú foglalkoztatás

 

 

A jelen lévő szervezetek képviselői által megfogalmazott problémák és esetleges megoldási lehetőségek:


- önkormányzati kapcsolatok

 •  döntés-előkészítésbe bevonás

 •  feladat-átvétel

 •  partnerségi együttműködés

- elöregedés
- stratégiai tervezés

 •  jövőkép kérdése

 •  fontos a tudatosság

 •  fő cél kitűzése

- tagság felelősségvállalása

 • önkéntes alapú örömtevékenység

 •  közös ötletelésből megvalósított programok

 •  tényleges tevékenység, tényleges bevonás, tényleges feladatok

 • presztízs-helyzet kialakítása a tagok számára

- pályázatok (elérése és írása is)
- tagdíj emelése
- törvényi, jogszabályi változások
- működés folytonossága
- inaktivitás
- nemzetközi partnerek keresése

 •  nyelvtudás fontossága!

- fiatalok bevonása
- támogatók szerzése

 

Végül, de nem utolsó sorban a pályázatírással kapcsolatban kaptunk néhány hasznos tippet:


- a pályázat nem cél, hanem egy eszköz a célunk megvalósításához
- sikeres pályázat elemei:

 •  figyelem megragadása és megtartása

 • támogató nyelvének használata

 •  magabiztosság

 •  érthetőség, átláthatóság

 •  reális, megvalósítható program

 •  kiírás szoros követése

 •  falatka-teória (mindig lenyelhető mennyiségű és átlátható szövegeket írjunk)

 •  lényegre törő

 •  hitelesség

 •  teljesség

bottom of page