top of page

Erasmus+ mobilitási projektek

 

      2015. november 17-én a Tempus Közalapítvány budapesti irodájában jártam, ahol az Erasmus+ mobilitási projektjeiről kaptunk átfogó képet. Egy általános tájékoztatás után 3 csoportra osztva folytattunk műhelymunkát terület-specifikus kiegészítésekkel. Az alábbiakban pár hasznos, a képzésen hallott információt szeretnék megosztani:

 

Erasmus+

 

- az Európai Bizottság2014-ben indult, 7 évre szóló, európai programja, az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén

 

KA1 - mobilitások                                      KA2 – együttműködések                                            KA3 - szakpolitikai reformok
* felsőoktatás                                             * stratégiai partnerségek                                        * szaktudás az oktatás, képzés és
* szakképzés                                                * tudásfejlesztési szövetségek                                            az ifjúságügy terén
* köznevelés                                                * ágazati szakképzettség-                                       * jövőbeni kezdeményezések
* felnőtt tanulás fejlesztési szövetségek  * EU-s szakpolitikai eszközök
* ifjúság                                                        * kapacitásépítés                                                     * nemzetközi együttműködések

 

ifjúsági- és sportesemények (önkéntes fogadás is): NCSSZI 


http://ncsszi.hu/ifjusag
http://www.eplusifjusag.hu/

 

Célok: 

  • munkavilágába való átmenet segítése, foglalkoztathatóság javítása

  • oktatásban dolgozók szakmai fejlődése

  •  idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése

  • multikulturalizmus, európai értékek közvetítése

 

Pályázók:

  •  adott szektorhoz kapcsolódó köz- vagy magánintézmény

a munkaerő piacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek

* egy intézmény csak 1 pályázatot adhat be

* küldő szervezet pályázik!

  • konzorciumi partner (min. 3 – ugyanabból az országból és szektorból)

 

Tevékenység:

 

  • mobilitás: utazás külföldi szakmai tapasztalatszerzés vagy tanulás céljából


  • formái:     * képzés / oktatás nyújtás

                            * szakmai látogatás (jobshadowing)
                            * szervezett kurzus / módszertani továbbképzés
                            * diákok szakmai gyakorlata


Időtartam: 2 nap - 2 hónap


Résztvevők: a szervezettel szerződéses kapcsolatban kell állniuk!!!


Résztvevő országok:
   ▪ EU 28
   ▪ EFTA (Izland, Norvégia, Svájc)
   + Törökország, Macedónia

 

Pályázati menetrend:


          1. regisztráció (ECAS – PIC kód!) – itt
                                                                  - útmutató
                                                                  - feltöltendő dokumentumok
          2. beadás – határidő: 2016. február 2. 1200
          3. szerződéskötés: 2016 májusától (csúszhat!)
          4. projektek indulása: 2016 június 1-től (csúszhat!)


 


 

Pályázati űrlap:
                            ▪ csak elektronikus benyújtás! (magyar nyelven)
                            ▪ mellékletek: 10 db, max. 5 MB
                                                     aláírt nyilatkozat
                                                     konzorciumi partnerek megbízólevele
                            * kötelező mellékletek
                                                     aláírt nyilatkozatok
                                                     konzorciumi partnerek szerződése
                                                                ▪ min. 3 magyar szervezet
                                                                ▪ előzetes kapcsolat fontos
                                                                ▪ pontos feladatleosztás
                                                                 ▪ megbízó levél kell (tka.hu)
                                                     szándéknyilatkozatok a partnerektől


 

Pénzügyi támogatás:

 

– nincs kettős finanszírozás
- támogatási tételek:
            ▪ utazási költség
                       * az indulás helytől a tevékenység helyszínéig és vissza
                       * távolságkalkulátor: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
                                                                                                                                                                           (oda-vissza számol)
           ▪ megélhetési költség
                       * kísérő megélhetését is támogatja!
                       * fogadó országonként különböző
           ▪ szervezési költség
                       * adminisztrációs költségek
                       * mobilitás előkészítésének, nyomon követésének, értékelésének költségei
           ▪ kurzusdíj (részletezve, ne összeadva!)
           ▪ nyelvi felkészítés


Utazási támogatás és a Magyarországon pályázók által igényelhető napi megélhetési ráták

 

További információ: http://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

Pályázati útmutató: letölthető innen


 

                                                                                                                                                                                         /REBEKA/

bottom of page