top of page

Értékőrök Kárpátalján

 

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület csatlakozásával már a határainkat átlépve is bővült a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat. A nagydobronyi egyesület 2012­es megalakulása óta foglalatoskodik a kárpátaljai értékek felkutatásával és sokat tehetnek a kárpátaljai magyar közösség megmaradásáért is. A felkutatott értékeket át kell örökíteni, és ehhez az értékőrök munkája is szükséges. Munkájuk révén ugyanis bővülhet a Külhoni Magyar Értéktár, s talán még a hungarikumok sora is egy­egy eddig fel nem fedezett értékkel.

 

Az értékőr képzés egyik célja, hogy a résztvevők később bekapcsolódhassanak a helyi értékek gyűjtésébe, a szerzett információk feldolgozásába, mindezek után pedig lépéseket tehessenek azok megóvása és minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében. A képzés trénerei, dr. Horváth Zsolt, Hoffner Tibor, Bazsó Gabriella, Füssy Angéla, Stumpf Rebeka, Holczer Balázs és Arany Sándor gondoskodtak arról, hogy újabb ismeretekkel, és közösségépítő játékokkal gazdagítsák a képzés résztvevőit. A képzés nem előadások hosszú sorából, hanem egyénileg és csapatban megoldandó feladatokból állt, így legfőképpen a gyakorlat szintjén tanulhattak a leendő értékőrök. A résztvevők csapattá és egységgé kovácsolását a közös munka mellett közösségépítő játékok segítették.

 

A folyamat során a résztvevők csoportokra bontva kutattak fel egy­egy saját településükre jellemző helyi értéket, ezen kívül pedig Nagydobronyban, a képzés helyszínén kerestek fel olyan személyeket, akik munkájuk, vagy egyéb tevékenység végzésével értéket teremtenek, vagy ismereteik, dokumentumaik vannak helyi értékekről. Mindezekről interjúk során hangfelvétel, fénykép és videó készítésével igyekeztek a lehető legtöbbet megtudni és leírásokkal, fotókkal, kisfilmekkel megörökíteni, bemutathatóvá tenni. Általuk így a helyi építészeti örökség részét képező több régi épület, templom, harangláb, falumúzeum és sok olyan személy is bemutatásra került, akire saját településén büszkék. A csapatok Nagydobronyban paprikafűzéssel foglalkozót, helytörténészt, néprajzkutatót, kovácsként és vőfélyként egyaránt tevékenykedőt is felkerestek, illetve olyat is, aki helyi specialitású ételeket mutatott be, helyi népdalokat gyűjtött össze, vagy a helyi udvarlásokról számolt be. Jártak tojásfestőnél és seprűkötőnél, no és természetesen nem maradhatott el a jó dobronyi fűszerpaprika készítése titkainak felkutatása sem. Mindazon értékeket, amelyeket az értékőrök a képzés alkalmával felkutattak, rögzítettek, a képzés utolsó hétvégéjének alkalmával kiállítás keretében mutatják majd be mindazok számára, akik érdeklődnek a térség értékei iránt.

 

Az értékőr képzés megvalósulását a Földművelésügyi Minisztérium, a Hungarikum Bizottság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja a HUNG 2015 program keretében.

bottom of page